top of page

A Zuzmó Vendégház házirendje

Kedves Vendégeink,

 

Házirendünk célja, hogy Vendégeink a szükséges információk birtokában nyugodtan pihenhessenek.

A Vendégházban csak azok a Vendégek lakhatnak, akik a házirendben leírtakat magukra és hozzátartozóikra nézve kötelezően elfogadják és betartják. 

1. Felelősségvállalás

 

1.1 A Vendégház nem rendeltetésszerű használatából, illetve a házirend megszegéséből származó károkért a Vendégek anyagi felelősséggel tartoznak.

1.2 A szállás területén okozott kárt a károkozó vagy annak törvényes képviselője köteles megtéríteni.

1.3 A Vendégház területére -beleértve annak kertjét - behozott személyes tárgyakért felelősséget nem vállalunk. A Vendég köteles vigyázni személyes holmijára és értékeire. A Vendégházhoz tartozó eszközöket annak területéről még ideiglenesen sem lehet elvinni.

1.4 A vendégházban, annak udvarán több olyan terület illetve eszköz van, amely nem rendeltetésszerű használat esetén balesetveszélyes lehet – ezeket mindenki csak saját felelősségre használja (tűzrakás, lépcsők, kerti játékok, stb.).

2. Reklamáció

 

2.1 Amennyiben a tartózkodás alatt a Vendégházzal kapcsolatban bármilyen probléma felmerül, kérjük, haladéktalanul értesítse arról a tulajdonost.  A Vendégház elfoglalásával a vendég elismeri, hogy a szállás megfelel a hirdetésben látottakkal. Utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

 

3. Érkezés a vendégházba, okmányolvasó használata

 

3.1 A szálláshely az érkezés napján 15 órától, az elutazás napján 10 óráig áll rendelkezésükre. 

3.2 Tájékoztató a szállás elfoglalásakor kötelezően elvégzendő okmányellenőrzésről és beolvasásról

2021.09.06. napjától minden szálláshelyen kötelező az okmányolvasó használata a szálláshelyre történő bejelentkezéshez, a magyar és külföldi állampolgároknak egyaránt, 14 éves kortól. 

Amennyiben a vendég okmány nélkül érkezik vagy megtagadja az okmány átadását, a szálláshelynek kötelessége visszamondani a szállást, megtagadni a kulcsátadást.

Ezért kérjük, hogy indulás előtt ellenőrizzék az okmányok meglétét, érvényességét. Magyar állampolgárságú vendég azonosítására személyi igazolvány, vezetői engedély és útlevél is elfogadható. Az Európai Unióból érkező vendégektől a személyi igazolvány és az útlevél fogadható el. Harmadik országból érkező vendégtől kizárólag az útlevél fogadható el személyi azonosításra és okmányolvasásra.

Ezek az adatok a szálláshelykezelő szoftverből titkosítottan kerülnek a VIZA (Vendég Információs Zárt Adatbázis, https://vizainfo.hu/) rendszerben rögzítésre. A jogszabályban megfogalmazott érdekből csak a szálláshely-szolgáltató számára előírt tárolási ideig van lehetőség a felhasználásra.

 

4. A vendégház elhagyása

4.1 Eltávozáskor és éjszakára kérjük az épület bejáratát kulcsra zárni.

4.2 A Vendégház elhagyásakor kérjük zárják el a vizet, kapcsolják le a villanyt és az elektromos gépeket, csukják be az ablakokat.

4.3 Fűtési szezonban távozáskor a központi termosztátot kérjük állítsák 15 fokra.

5. Egy 160 éves ház sajátosságai

A vendégház 1865-ben épült, újjáépítésekor az eredeti építészeti elemek megőrzésére törekedtek. 

A földszinten található átjárók és ajtók eredetiek, körülbelül 175 cm magasságúak. Kérjük, hogy az esetleges balesetek megelőzése érdekében magasabb vendégeik a közlekedésnél vegyék figyelembe az alacsony átjárókat.

Építészeti sajátosságai miatt a ház nem akadálymentes és nem antiallergén.

 

6. Vészhelyzet

 

6.1 Tűz esetén azonnal kezdje a mentést és hívja a tűzoltókat 105-ös számon majd azt követően a szállásadót!

 

7. Zenehallgatás és bulik tartása

 

7.1 A Vendégház lakóövezetben található, így a szomszédok zavartalan pihenése valamint a helyi csendrendelet miatt hangos bulik rendezésére nem alkalmas.

7.2 A faluban csendrendelet van érvényben, mely 20.00 órától kezdetét veszi.

7.3 A Vendégházban és annak kertjében hangoskodni, erős zajjal járó tevékenységet folytatni a nap minden szakaszában szigorúan tilos. Jogilag bármilyen zaj, ami megzavarja a közvetlen környéken élők nyugalmát, csendháborításnak és szabálysértésnek minősül.

 

8. Dohányzás és tűzvédelem

 

8.1 Az épületekben dohányozni, valamint füstölőt használni tilos.

8.2 A kertben dohányzásra kijelölt helyek: a tornác bejárat melletti része. Szíveskedjenek a dohányzást ezekre a helyekre korlátozni, továbbá hamutartót használni.

8.3 A szobákba tilos bevinni bárminemű gyúlékony anyagot, eszközt.

8.4 Bármilyen nemű nyílt láng (pl.: gyertya) használata tilos!

 

9. Tűzrakás és grillezés

 

9.1 A kert végében a faháznál grillsütőt találnak bekészített grillszénnel.

9.2  Tüzet rakni kizárólag a kijelölt tűzrakó helyen lehet szélcsendben, egy vödör oltóvízzel felszerelkezve, a mindenkori tűzvédelmi szabályok betartásával. A vendégek rendelkezésére álló tűzifán és papíron kívül más anyagok (pl. műanyag, gumi) égetése szigorúan tilos.

A tüzet/parazsat soha ne hagyják őrizetlenül és a tűzrakás végeztével mindig gondoskodjanak a tűz eloltásáról.

 

10. Parkolás

 

10.1 Parkolni legfeljebb 3 autóval lehet, az udvarban, a tornác előtti térkövezett területen.

 

11. Berendezési tárgyak használata

 

11.1 Kérjük a berendezési tárgyak rendeltetésszerű használatát. A dekorációs célt szolgáló használati tárgyakat kérjük ne vegyék el a helyükről.

11.2 A benti berendezési és használati tárgyakat kérjük ne vigyék ki a kertbe.

11.3 Amennyiben a tartózkodás alatt a bútorokat és berendezési tárgyakat áthelyezik, úgy távozáskor ezt kérjük visszarendezni.

 

12. Tisztaság és takarítás

 

12.1 Érkezéskor a Vendégház tiszta, kitakarított állapotban fogadja a Vendégeket. A Vendégek ottlétük alatt maguk ügyelnek a tisztaságra.

12.2 Elutazáskor az Vendégházban kérjük, ne hagyjanak mosatlan edényt, ill. szemetet.  

12.3 A szállásdíj tartalmazza a közüzemi díjakat és egyéb rezsi költségeket, az ágyneműt huzattal, egy héten túli tartózkodás esetén heti ágyneműcserét,  valamint a végső takarítást.

12.4 A tisztaság fenntartása érdekében kérjük használjanak váltócipőt a Vendégházban.

 

13. Étkezés és a konyha használata

 

13.1 A háztartási gépek használatában szívesen segítünk. A gépek részletes használati útmutatóját a sütő alatti fiókban találják.

13.2 Távozás előtt a használt edényeket, evőeszközöket szíveskedjenek elmosni és a hűtőszekrényből a romlandó ételeket eltávolítani.

13.3 A mikrohullámú sütőbe ne tegyenek be fémet tartalmazó tárgyat.

13.4 Kérjük, hogy csak a konyhában és az étkezőben étkezzenek. 

14. Szemét elhelyezése

 

14.1 Kérjük, hogy a szemetet szelektíven gyűjtsék. A műanyag, alumínium flakonokat, papírt, csomagolóanyagokat a konyhában található "Szelektív" feliratú dobozba tegyék. Ha ez megtelne, kérjük ürítsék ki azt az udvarban található kék-sárga kukába. 

Szelektív hulladék szállítása: minden második csütörtök, kora reggel.

14.2 Az üveghulladékot az erre kikészített piros műanyagzsákban gyűjtsék. 

Üveghulladék szállítása: minden hónap első szerdája, reggel.

14.3 A háztartási szemét gyűjtése a szürke szemetesben lehetséges. Ha ez megtelne, kérjük, ürítsék ki azt az udvarban található nagy fekete kukába.

Kommunális hulladék szállítása: minden hétfőn kora reggel.

15. Fűtés

 

15.1 A Vendégház gázközponti fűtéssel rendelkezik, a kazán a lenti fürdőszobában található. A szobákban radiátorokat, a járólapos helyiségekben pedig padlófűtést használunk.

15.2 A helyiségek hőmérsékletének beállításában kérje a házigazda segítségét.

15.3 Kérjük, hogy a fűtést az ésszerűség és takarékosság elveinek megfelelően használják:
- Fűtési időszakban szellőztessenek röviden.
- Ha napközben hosszabb ideig vannak távol a vendégházból, állítsák a termosztátot alacsonyabb hőfokra.
- A vendégház végleges elhagyásakor a központi termosztátot kérjük állítsák 15 fokra.

 

16. Kert és melléképületek

 

16.1 A ház melléképületeit (istálló, szénapadlás, jégverem) Vendégeink nem használhatják.

16.2 A kertet a házigazda gondozza. Kérjük ügyeljenek a növények épségére.

16.3 A kerti játékokat mindenki a saját felelősségére használhatja.

17. Eltört vagy elromlott tárgyak

 

17.1 Amennyiben ittlétük alatt valamilyen használati eszköz eltörik vagy elromlik, kérjük haladéktalanul jelezzék felénk, hogy mielőbb pótolni tudjuk, illetve a javításról gondoskodni tudjunk.

17.2 Mint minden háztartásban, a Vendégházban is előfordulhat, hogy valami a Vendégek hibáján kívül tönkremegy, vagy meghibásodik. Ha valamilyen rendellenességet észlelnek, az esetleges komoly károk megelőzése érdekében szíveskedjenek azt a szállásadónak haladéktalanul jelezni a lenti elérhetőségek valamelyikén.

18. Szabályok kutyával érkezőknek

A Zuzmó Vendégház kutyabarát szállás. Az alábbi feltételekkel szeretettel várjuk a kutyával érkező vendégeket:

18.1 Az állattartó köteles kutyusát úgy tartani, hogy az a szomszédok nyugalmát ne zavarja, anyagi kárt ne okozzon,  mások testi épséget és egészséget ne veszélyeztesse. 

18.2 Az állattartó köteles arról gondoskodni, hogy a kutyus közterületre felügyelet nélkül ne juthasson ki. 

18.3 A kutyát ágyra, ágyneműre, kanapéra felengedni szigorúan tilos.

18.4 Kutyák a szaunaépületbe nem léphetnek.
18.5 A kutyát a házban egyedül hagyni nem szabad, minden esetben köteles a gazdi a kutyát magával vinni.

18.6 A kutyapiszok eltakarítása a kertből a gazdi feladata.
18.7 A vendégházban és annak kertjében a kutya által okozott károkért a gazdi teljes anyagi, jogi és erkölcsi felelősséggel tartozik.   

Alapvető elvárások a hozzánk érkező kutyákkal szemben:

18.8 Ne legyen agresszív se emberekkel, se más kutyákkal szemben.
18.9 Ápoltan érkezzen a vendégházba.
18.10 Élősködők ellen védett legyen.
18.11 Hatóságilag előírt, kötelező oltásokkal rendelkeznie kell, és ezt a gazdinak bizonyítani kell tudnia. Kérjük, hozza magával a kutya oltási könyvét.

19. Szauna Házirend

19.1 A szaunát mindenki saját felelősségére és egészségügyi állapotának tudatában
veheti igénybe.

19.2 10 év alatti gyermekeknek a szauna használata nem ajánlott. A 10-16 év közötti gyermek csak szülő vagy nagykorú állandó felügyelete mellett és felelősségére veheti igénybe a szaunát.

19.3 A szaunaprogram elindításához kövessék a kihelyezett tájékoztató utasításait. Ha bármilyen kérdés vagy kétely merülne fel a szauna használatával kapcsolatban, keressék a tulajdonosokat. 

19.4 A szaunát nem vehetik igénybe lázas- fertőző betegek, akiknek nyílt sebük van, inkontinenciában szenvedők, köröm- és bőrfertőzöttek, továbbá ittas illetve kábító, bódító, tudatmódosító szer hatása alatt állók.

19.5 A szaunában étel- és ital fogyasztása tilos.

19.6 A szaunában nyomtatott sajtóanyagot, könyvet bevinni tilos.

19.7 A szauna padra való leüléskor a törölköző, vagy a szauna lepedő használata kötelező. A törölközőt, szauna lepedőt úgy kell elhelyezni, hogy a testfelület ne érintkezzen a paddal.

19.8 Fürdőpapucsban és egyéb lábbeliben a szaunába lépni tilos.

19.9 A szaunákban ékszerek és szemüveg viselése tilos, mivel égési sérüléseket okozhatnak.

19.10 Szaunába lépést megelőzően zuhanyzás kötelező, a szárazra törölközés ajánlott.

19.11 A szaunában az egészséges embereknek ajánlott leghosszabb egybefüggő tartózkodási idő 8-15 perc.

19.12 A szauna kövekre csak a kihelyezett aromák vizes hígítása önthető. Az illóolajok keverése nem megengedett.

19.13 A kihelyezett illóolajokon kívül tilos a szaunákban bármilyen folyadékot, vegyi anyagot, akár szauna olajat a szaunázónak magára locsolni, a szaunában szétlocsolni, illetve a
szauna kályhára önteni. 
19.14 A felöntést kizárólag dézsából lehet végezni, a dézsában elhelyezett öntő kanállal. A kanalat használaton kívül tilos a vízben tartani, azt a dézsa szélére kell helyezni.

19.15 A szauna használata után erősen ajánlott a zuhanyozás. A test lehűlését követően 10-15 perc pihenő ajánlott.

19.16 A szaunaházba kutyák nem léphetnek be.

19.17 Bármilyen rendkívüli eseményt észlelnek – személyi sérülés, tűzeset – azt kérjük, hogy azonnal jelezzék az üzemeltetők felé.

19.18 Egyszerre legfeljebb egy kanálnyi, meleg vizet locsoljanak a kövekre. Az újabb felöntés előtt győződjenek meg, hogy a víz teljesen elpárolgott a kövekről. Ha egyszerre túl sok és/vagy túl hideg vizet öntenek a kövekre, az azonnal a kiégetheti a fűtőszálat és tönkreteheti a kályhát. Az esetleges túllocsolás okozta kárért vendégeink anyagi felelősséggel tartoznak.
 

20. Egyéb rendelkezések

20.1 Fenntartjuk a jogot, hogy megválogassuk a vendégkörünket.

20.2 A Vendégházból való azonnali kitiltást vonja maga után a méltatlan és kulturálatlan magatartás, mások nyugalmának és a közösség pihenésének zavarása, a közerkölcsöt sértő viselkedés, hangoskodás, folyamatos szemételhagyás. Aki a felszólítás után is folytatja a kárt okozó tevékenységet, az okozott kár felmérését és kifizetését követően azonnali távozásra köteles!

20.3 Kérjük, hogy a szálláson látogatókat ne fogadjanak, idegeneket ne engedjenek be.

20.4 A Vendégház nem tud felelősséget vállalni az önhibáján kívül történt eseményekből eredő károkért (pl. természeti csapás, áramszünet, stb.).

 

Értesítési cím: 3724 Trizs, Petőfi Sándor utca 43

Telefon: +36-30-526-45-10

 

Köszönjük, hogy elolvasta és tiszteletben tartja vendégházunk Házirendjét.​

Kellemes kikapcsolódást és jó pihenést kívánunk!

Josh és Gabi

A Zuzmó Vendégház tulajdonosai

Zuzmó Vendégház

 

Falusi szálláshely-szolgáltatás

 

Adószám: 55320762-1-25

Működési engedély száma: JOS-358-2/2019

Cím: 3758 Jósvafő, Petőfi Sándor utca 51.

Postacím: 3724 Trizs, Petőfi Sándor út 43.

Email: zuzmovendeghaz@gmail.com

Telefon: + 36 (30) 526 45 10

Web: https://www.zuzmovendeghaz.com

bottom of page