top of page

Házirend

Kedves Vendégeink,

 

Házirendünk célja, hogy Vendégeink a szükséges információk birtokában nyugodtan pihenhessenek.

A Vendégházban csak azok a Vendégek lakhatnak, akik a házirendben leírtakat magukra és hozzátartozóikra nézve kötelezően elfogadják és betartják. valamint felelősséget vállalnak a Házirend be nem tartása miatt okozott kárért. A Házirend a Vendégházban tartózkodó valamennyi Vendégre vonatkozik.

 

1. Felelősségvállalás

 

1.1 A Vendégház nem rendeltetésszerű használatából, illetve a házirend megszegéséből származó károkért a Vendégek anyagi felelősséggel tartoznak.

1.2 A szállás területén okozott kárt a károkozó vagy annak törvényes képviselője köteles megtéríteni.

1.3 A Vendégház területére -beleértve annak kertjét - behozott személyes tárgyakért felelősséget nem vállalunk. A Vendég köteles vigyázni személyes holmijára és értékeire. A Vendégházhoz tartozó eszközöket annak területéről még ideiglenesen sem lehet elvinni.

1.4 A vendégházban, annak udvarán több olyan terület illetve eszköz van, amely nem rendeltetésszerű használat esetén balesetveszélyes lehet – ezeket mindenki csak saját felelősségre használja (tűzrakás, lépcsők, kerti játékok, stb.)

2. Reklamáció

 

2.1 Amennyiben a tartózkodás alatt a Vendégházzal kapcsolatban bármilyen probléma felmerül, kérjük, haladéktalanul értesítse arról a szállásadót. Utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

 

3. Érkezés és távozás

 

3.1 A szálláshely az érkezés napján 14 órától 20 óráig, az elutazás napján 11 óráig áll rendelkezésre. Egyéb lehetőségeket előzetes egyeztetés alapján, rugalmasan kezelünk.

3.2 A szálláshely végleges elhagyásakor a kulcsot le kell adnia szállásadó részére. Ennek időpontjáról előre tájékoztassa a szállásadót.

 

4. Vendégház elhagyása

 

4.1 Eltávozáskor és éjszakára kérjük az épület bejáratát kulcsra zárni.

4.2 A Vendégház elhagyásakor kérjük zárják el a vizet, villanyt, zárják be az ajtót és csukják be az ablakokat.

 

5. Háziállat

 

5.1 Háziállatot tilos engedély nélkül a Vendégházba bevinni. Kutyákra vonatkozó szabályok: 18-as pont.

 

6. Vészhelyzet

 

6.1 Tűz esetén azonnal kezdje a mentést és hívja a tűzoltókat 105-ös számon majd azt követően a szállásadót!

 

7. Zenehallgatás és bulik tartása

 

7.1 A Vendégház lakóövezetben található, így a szomszédok zavartalan pihenése valamint a helyi csendrendelet miatt hangos bulik rendezésére nem alkalmas.

7.2 A faluban csendrendelet van érvényben, mely 20.00 órától kezdetét veszi.

7.3 A Vendégházban és annak kertjében hangoskodni, erős zajjal járó tevékenységet folytatni a nap minden szakaszában szigorúan tilos. Jogilag bármilyen zaj, ami megzavarja a közvetlen környéken élők nyugalmát, csendháborításnak és szabálysértésnek minősül!

 

8. Dohányzás és tűzvédelem

 

8.1 Az épületekben dohányozni, valamint füstölőt használni tilos.

8.2 A kertben dohányzásra kijelölt helyek: a tornác bejárat melletti része. Szíveskedjenek a dohányzást ezekre a helyekre korlátozni, továbbá hamutartót használni.

8.3 A szobákba tilos bevinni bárminemű gyúlékony anyagot, eszközt.

8.4 Bármilyen nemű nyílt láng (pl.: gyertya) használata tilos!

 

9. Tűzrakás és grillezés

 

9.1 A kert végében a faháznál grillsütőt találnak bekészített grillszénnel.

9.2  Tüzet rakni kizárólag a kijelölt tűzrakó helyen lehet szélcsendben, egy vödör oltóvízzel felszerelkezve, a mindenkori tűzvédelmi szabályok betartásával. A vendégek rendelkezésére álló tűzifán és papíron kívül más anyagok (pl. műanyag, gumi) égetése szigorúan tilos.

A tüzet/parazsat soha ne hagyják őrizetlenül és a tűzrakás végeztével mindig gondoskodjanak a tűz eloltásáról.

 

10. Parkolás

 

10.1 Parkolni legfeljebb 3 autóval lehet, az udvarban, a tornác előtti területen.

 

11. Berendezési tárgyak használata

 

11.1 Kérjük a berendezési tárgyak rendeltetésszerű használatát. A dekorációs célt szolgáló használati tárgyakat kérjük ne vegyék el a helyükről.

11.2 A benti berendezési és használati tárgyakat (ágy, ágynemű, matrac, stb.), kérjük ne vigyék ki a kertbe.

11.3 Amennyiben a tartózkodás alatt a bútorokat és berendezési tárgyakat áthelyezik, úgy távozáskor ezt kérnénk visszarendezni.

 

12. Tisztaság és takarítás

 

12.1 Érkezéskor a Vendégház tiszta, kitakarított állapotban fogadja a Vendégeket. A Vendégek ottlétük alatt maguk ügyelnek a tisztaságra.

12.2 Elutazáskor az Vendégházban kérjük, ne hagyjanak mosatlan edényt, ill. szemetet.  

12.3 A szállásdíj tartalmazza a közüzemi díjakat és egyéb rezsi költségeket, az ágyneműt huzattal, egy héten túli tartózkodás esetén heti ágyneműcserét, valamint a végső takarítást.

12.4 A tisztaság fenntartása érdekében kérjük használjanak váltócipőt a Vendégházban.

 

13. Étkezés és a konyha használata

 

13.1 Kérjük, hogy a szobákban ne étkezzenek.

13.2 A Vendégház jól felszerelt konyhával rendelkezik, kérjük étkezésre ezt a helyiséget használni.

13.3 A mikrohullámú sütőbe ne tegyenek be fémet tartalmazó tárgyat.

13.4 Távozás előtt a használt edényeket, evőeszközöket szíveskedjenek elmosni és a hűtőszekrényből a romlandó ételeket eltávolítani.

13.5 A mosogatógép és a mosógép használatában, ha szükséges, szívesen segítünk.

 

14. Szemét elhelyezése

 

14.1 Kérjük, hogy a szemetet szelektíven gyűjtsék. A műanyag, alumínium flakonokat, papírt, csomagolóanyagokat az a konyhában található dobozba tegyék. Ha ezek megtelnének az Önök itt tartózkodása alatt, kérjük, ürítsék ki azt a kapu mellett található nagy kék-sárga kukába.

14.2 z üveghulladékot az erre kikészített műanyagzsákban gyűjtsék.

14.3 A háztartási szemét gyűjtése szemetesben lehetséges. Ha ezek megtelnének az Önök itt tartózkodása alatt, kérjük, ürítsék ki azt a kapu mellett található nagy fekete kukába. Újabb szemeteszsák a konyhában található.

 

15. Fűtés

 

15.1 A Vendégház gázközponti fűtéssel rendelkezik, a kazán a fürdőszobában található. A szobákban radiátorokat, a járólapos helyiségekben pedig padlófűtést használunk.

15.2 A helyiségek hőmérsékletének beállításában kérje a házigazda segítségét.

 

16. Kert és melléképületek

 

16.1 A ház melléképületeit (nyári konyha, kocsiszín, istálló, jégverem) Vendégeink nem használhatják.

16.2 A kertet a házigazda gondozza. Kérjük ügyeljenek a növények épségére.

16.3 A kerti játékokat mindenki a saját felelősségére használhatja.

17. Eltört vagy elromlott tárgyak

 

17.1 Amennyiben ottlétük alatt valamilyen használati eszköz eltörik vagy elromlik, kérjük haladéktalanul jelezzék felénk, hogy mielőbb pótolni tudjuk, illetve a javításról gondoskodni tudjunk.

17.2 Mint minden háztartásban, a Vendégházban is előfordulhat, hogy valami a Vendégek hibáján kívül tönkremegy, vagy meghibásodik. Ha valamilyen rendellenességet észlelnek, az esetleges komoly károk megelőzése érdekében szíveskedjenek azt a szállásadónak haladéktalanul jelezni a lenti elérhetőségek valamelyikén.

18. Szabályok kutyával érkezőknek

A Zuzmó Vendégház kutyabarát szállás. Az alábbi feltételekkel szeretettel várjuk a kutyával érkező vendégeket:

18.1 Az állattartó köteles kutyusát úgy tartani, hogy az a szomszédok nyugalmát ne zavarja, anyagi kárt ne okozzon,  mások testi épséget és egészséget ne veszélyeztesse. 

18.2 Az állattartó köteles arról gondoskodni, hogy a kutyus közterületre felügyelet nélkül ne juthasson ki. 

18.3 A kutyát ágyra, ágyneműre, kanapéra felengedni szigorúan tilos.

18.4 Az emeleten és a földszinti hálószobában nem tartózkodhatnak kutyák.
18.5 A kutyát a házban egyedül hagyni nem szabad, minden esetben köteles a gazdi a kutyát magával vinni.

18.6 A kutyapiszok eltakarítása a kertből a gazdi feladata.
18.7 A vendégházban és annak kertjében a kutya által okozott károkért a gazdi teljes anyagi, jogi és erkölcsi felelősséggel tartozik.   


Alapvető elvárások a hozzánk érkező kutyákkal szemben:

18.8 Ne legyen agresszív se emberekkel, se más kutyákkal szemben.
18.9 Ápoltan érkezzen a vendégházba.
18.10 Élősködők ellen védett legyen.
18.11 Hatóságilag előírt, kötelező oltásokkal rendelkeznie kell, és ezt a gazdinak bizonyítani kell tudnia. Kérjük, hozza magával a kutya oltási könyvét.

 

19. Egyéb rendelkezések

 

19.1 Fenntartjuk a jogot, hogy megválogassuk a vendégkörünket.

19.2 A Vendégházból való azonnali kitiltást vonja maga után a méltatlan és kulturálatlan magatartás, mások nyugalmának és a közösség pihenésének zavarása, a közerkölcsöt sértő viselkedés, hangoskodás, folyamatos szemételhagyás. Aki a felszólítás után is folytatja a kárt okozó tevékenységet, az okozott kár felmérését és kifizetését követően azonnali távozásra köteles!

19.3 Kérjük, hogy a szálláson látogatókat ne fogadjanak, idegeneket ne engedjenek be.

19.4 A Vendégház nem tud felelősséget vállalni az önhibáján kívül történt eseményekből eredő károkért (pl. természeti csapás, áramszünet, stb.).

 

Értesítési cím: 3724 Trizs, Petőfi Sándor utca 43

Telefon: +36-30-526-45-10

 

Köszönjük, hogy elolvasta és tiszteletben tartja vendégházunk Házirendjét.​

Kellemes kikapcsolódást és jó pihenést kívánunk!

A Zuzmó Vendégház tulajdonosai

Zuzmó Vendégház

 

Falusi szálláshely-szolgáltatás

 

Adószám: 55320762-1-25

Működési engedély száma: JOS-358-2/2019

Cím: 3758 Jósvafő, Petőfi Sándor utca 51.

Postacím: 3724 Trizs, Petőfi Sándor út 43.

Email: zuzmovendeghaz@gmail.com

Telefon: + 36 (30) 526 45 10

Web: https://www.zuzmovendeghaz.com

  • Zuzmó Vendégház a Facebookon
  • Zuzmó Vendégház az Instagramon
  • Zuzmó Vendégház a Pinteresten
bottom of page